به وب سایت نمایندگی بیمه ایران شیخ کد 36999 خوش آمدید

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

سوالات متداول بیمه های اشخاص

بعد از وقوع حادثه بیمه شده جهت دریافت خسارت چه اقدامی می بایست انجام دهد ؟
در صورت وقوع هر گونه حادثه بیمه شده حداکثر ظرف مدت 5 روز میبایست وقوع حادثه را به اطلاع بیمه گر برساند سپس مدارک مورد لزوم را به بیمه گر تسلیم نماید .
در بیمه های عمر و پس انداز چه خطراتی تحت پوشش قرار دارد و چه مزایایی را دارا می باشد ؟
فوت به هر علت و از کارافتادگی و فوت ناشی از حادثه تحت پوشش این نوع بیمه نامه می باشد. بیمه گذار پس از گذشت مدت 2 سال از شروع بیمه نامه وپرداخت حق بیمه مربوطه می تواند از محل بیمه نامه خود وام دریافت نماید و یا پس از گذشت مدت 6 ماه ( و پرداخت حق بیمه مربوطه ) نسبت به انفساخ ( بازخرید ) بیمه نامه اقدام نماید .
مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه ؟
الف ) گواهی بیمه گذار مبنی بر تائید هویت بیمه شده و اعلام شماره ردیف بیمه ای و درخواست صدور معرفی نامه برای بیمارستانهای طرف قرارداد . 
ب ) فتوکپی دفترچه بیمه گر اول . 
ج ) در خصوص امکان جبران هزینه زایمان ارائه فتوکپی صفحه دوم شناسنامه بیمه شده به لحاظ کنترل تعداد فرزندان الزامی است . 
د ) گواهی پزشک معالج مبنی بر اعلام نام بیمار – تاریخ بستری – تاریخ عمل جراحی – نوع عمل و یا علت بستری بیمار در بیمارستان و یا درخواست اعمال تشخیصی یا تشخیص درمانی . 
اگر بیمه گذار وامی را از محل بیمه نامه عمر و پس انداز دریافت نماید نحوه بازپرداخت آن چگونه خواهد بود ؟
بیمه گذار هنگام تقاضای وام نحوه بازپرداخت آنرا خود تعیین می کند که بصورت سالانه ، یکجا و یا ماهانه باشد .
مدارک مورد لزوم جهت پرداخت خسارت در بیمه حوادث چیست ؟
در صورت فوت :
الف ) گواهی فوت
ب ) گواهی وفات .
ج ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .
در صورت نقص عضو کلی و جزئی :
الف ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .
ب) گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده
ب ) گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عرضه ایجاد شده . 
کارت طلایی درمان و کارت سبز درمان چگونه است ؟
دارندگان کارت طلایی برای تمامی هزینه های بیمه ای فاقد سقف و فرانشیز می باشند و کارت سبز درمان جهت یک نوبت بستری بیمه شدگان بیمه های مازاد درمان و جایگزین معرفی نامه می باشد .
تعهدات قابل پوشش در بیمه های حوادث شامل چه مواردی می باشد ؟
الف ) فوت
ب ) نقص عضو
ج ) غرامت روزانه عمومی برای مشاغل آزاد
د ) هزینه پزشکی
ذ ) غرامت بستری شدن در بیمارستان 
در بیمه های عمر انفرادی در چه صورت بیمه گذار می تواند از پوشش از کارافتادگی نیز برخودار گردد ؟
در صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی باشد .
مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های مستقیم ؟
الف ) گواهی بیمه گذار مبنی بر تائید هویت بیمه شده و اعلام شماره ردیف بیمه ای و درخواست پرداخت هزینه درمان 
ب ) فتوکپی دفترچه بیمه گر اول . 
ج ) اصل صورتحساب بیمارستان و کلیه مدارک پزشکی ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری بیمارستان مربوطه . 
آیا در بیمه های حوادث خطرات ناشی از اعتصاب ، شورش ، بلوا و آشوب نیز تحت پوشش میباشد ؟
بله . فقط در بیمه های حوادث گروهی و با ارایه حق بیمه اضافی شامل تعهدات فوت و نقص عضو .
غرامت فوت در وجه چه کسی پرداخت می شود ؟
بیمه گذار موظف است هنگام خرید بیمه نامه ذینفع ( استفاده کننده یا استفاده کنندگان ) را تعیین نماید و در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد .
آیا در بیمه نامه های حوادث غرامت خطرهای ناشی از ورزشهای رزمی و بوکس قابل جبران میباشد ؟
بله . در صورت خرید پوشش اضافی و پرداخت حق بیمه جبران خسارت امکان پذیر میباشد .
در صورتیکه بیمه گر اول از برابر اصل نمودن مدارک خودداری کند چه باید کرد ؟
نماینده بیمه گذار یا بیمه شده با در دست داشتن اصل و فتوکپی از تمامی مدارک مراجعه و پس از رویت اصل مدارک توسط کارشناسان اداره خسارت مراجع درمانی و رسیدگی به اسناد پزشکی فتوکپی ها را برابر اصل نموده و در پرونده نگهداری و اصل مدارک به بیمه شده یا نماینده بیمه جهت دریافت سهم بیمه گر اول عودت می گردد .