به وب سایت نمایندگی بیمه ایران شیخ کد 36999 خوش آمدید

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

سوالات متداول بیمه های مسئولیت

آیا بیمه ایران دامداریها را با بیمه ای تحت پوشش دارد ؟

خیر با توجه به موجود بودن بیمه نامه از سوی صندوق کشاورزی و حمایتی بودن آن مقدور نمی باشد

آیا بیمه های مسئولیت در هنگام صدور نیاز به بازدید اولیه دارد؟
تنها در رشته بیمه مسئولیت عمومی و با نظر واحد اجرائی
از کجا بدانیم که بیمه ای که میزنیم طرح مخصوص می باشد؟

با مراجعه به سیستم و کلیک کردن طرح خاص کلیه بیمه نامه ها با این عنوان قابل نمایش است

بیمه مسئولیت شهر بازی را چگونه می توان فسخ کرده و حق بیمه برگشتی را دریافت کرد؟

در صورت اخذ درخواست بیمه گذار با تعرفه کوتاه مدت قابل فسخ خواهد بود